Generace XYZ: 8 tipů jak je efektivně oslovit v rámci marketingové komunikace

Obsah článku

S pojmy generace XYZ jste se jistě setkali, víte však co skutečně znamenají? Dnes se na ně společně podíváme blíže, a to zejména z pohledu marketingu a reklamy.

Generace XYZ představují tři, v současné době pracující a ekonomicky nejaktivnější generace, které se liší svými specifiky. Každá z generací je silně ovlivněna dobou, ve které vyrůstala a žila. Každou generaci obklopovalo odlišné sociální, ekonomické, politicko-právní, kulturní a technologické prostředí a byla ovlivněna jinými dobovými událostmi. To se samozřejmě odrazilo na vzorcích chování, myšlení a preferencích jednotlivých generací. Pokud chceme efektivně marketingově komunikovat, je dobré seznámit se se specifiky každé z generací a odhalit, co na ni platí.

Každá z generace XYZ vyrůstala v jiných podmínkách, zažila jinou výchovu a také měla jiné životní standardy díky odlišné politické a ekonomické situaci. Pokud na takovou cílovou skupinu chceme efektivně inzerovat reklamu, je třeba znát veškeré tyto její charakteristiky.
Generace XYZ jsou odlišné v hodně aspektech, v dobré komunikaci je dobré reflektovat tyto apekty

Zdroj: The Generation Guide – Millennials, Gen X, Y, Z and Baby Boomers | FourHooks

Generace XYZ první část: Generace X

Jedná se o generaci narozenou mezi lety 1961 a 1980, zažila konec komunismu a studenou válku. Mnoho zástupců této generace trávilo spoustu volného času venku, v prostředí ulice a po škole se vraceli do prázdných domovů, protože oba z rodičů byli plně zaměstnáni svou prací. Velká část pochází z rozvedených nebo neúplných rodin. Generace X vyrůstala bez moderních technologií, mnoho z nich přišlo do kontaktu s počítači až na vysoké škole nebo v zaměstnání. Představují zlom mezi dvěma dominantními generacemi. Na jednu stranu čtou noviny, sledují televizi, na druhou tráví mnoho času na Facebooku

Typický zástupce generace X má rodinu, vychovává děti, splácí hypotéku, stará se o své stárnoucí rodiče a jsou na něj kladeny vysoké pracovní a finanční nároky. Má podnikatelského ducha, ale je individualista, rád dělá věci po svém a preferuje přátelské pracovní prostředí. Je nezávislý, vynalézavý a má tvůrčí přístup k práci.

Z generace XYZ začneme generací X. TO je generace, která se narodila mezi roky 1961-1980. Zažila např. komunismus a studenou válku. Je to generace, která má charakteristiku zvanou kariéristi. Jsou to lidé, kteří budují svou kariéru tvrdou prací, která jim má zabezpečit hezký a klidný život. Dost často jsou ochotni trpět a nedávat to najevo, aby dosáhli pracovního výsledku a získali uznání.
Generace X je první z generace XYZ, vyniká pracovitostí a chutí jít přes bolest, aby získala uznání

Zdroj: Photo by Matthew Guay on Unsplash

Generace X z pohledu marketingu

Generace X představuje z obchodního hlediska velice důležitou skupinu. Tato věková kategorie je většinou na samotném vrcholu své kariéry, dosahuje tedy v porovnání s ostatními generacemi největších příjmů, a tudíž disponuje i největší kupní silou, proto byste ji ve své marketingové strategii neměli opomíjet. Pojďme se podívat, co nám o marketingu v souvislosti s generací X říkají čísla:

 • Generace X miluje sociální sítě – 95 % používá Facebook.
 • Generace X má v oblibě i tradiční média – 48 % generace X poslouchá rádio, 62 % čte noviny a 85 % sleduje televizní vysílání.
 • Zástupci této generace rádi využívají vyhledávače. 72 % vyhledává informace související s nákupem a obchodem on-line.
 • V průměru tráví týdně 21 hodin na smartphonech, 9 hodin na počítači a 4 hodiny na tabletu.

Komunikační kanály pro generaci X

Pokud chcete generaci X efektivně oslovit, je třeba zvolit relevantní kanály a použít je patřičným způsobem.

Vyhledávače

Jak již bylo uvedeno výše, generace X je specifická častým využíváním vyhledávačů, v rámci kterých, pátrají mimo jiné i po informacích o produktech, službách a obchodu. Do své strategie zaměřené na generaci X tedy určitě zahrňte reklamy a marketing v rámci vyhledávacích sítí Google, Seznam, TripAdvisor, Yelp a další..

Facebook

Tato sociální síť bývá často vnímána, jako kanál, který využívají zejména mladší věkové kategorie. Zdání však klame. Generace X navštěvuje Facebook stejně často, jak je tomu u mladších generací. Pro generaci X je Facebook nejvyužívanější sociální sítí, proto se ujistěte, že ve svém marketingovém Facebook plánu počítáte i s cílením na generaci X a máte promyšlený specifický plán jakým způsobem ji oslovit.

E-mail marketing

Miliony zástupců generace X používají e-mail na denní bázi. To znamená, že na váš e-mail pravděpodobně narazí, navíc se jedná o velice nákladově efektivní způsob marketingu. Pokud disponujete důležitými či lákavými informacemi, které potřebujete sdělit, představuje e-mail marketing ideální řešení.

Jestliže zatím nedisponujete vhodnou databází pro mailing, zkuste na svůj web vložit formulář pro registraci a sběr emailových adres.

V e-mailu zaměřeném na generaci X by nemělo chybět vizuální zobrazení vašich produktů, případně předváděcí video (ta zástupci generace X přímo zbožňují). Zkuste e-mail personalizovat na generaci X jak jen to je možné.

Video marketing

Jak již bylo zmíněno, tato generace má marketing prostřednictvím videa ve značné oblibě, a to zejména v rámci Facebooku. Videa sdílejí daleko častěji než textové příspěvky. Dobře vytvořené video může reklamě přidat na lidskosti a autentičnosti. Propagační videa můžete mimo sociálních sítí využít pro e-mail marketing nebo vaše webové stránky. Zde najdete návod jak na nejlepší videoreklamu na Facebooku a Instagramu.

PRO TIP

Chcete, aby vám profesionálové pomáhali s tvorbou video obsahu na sociální sítě?

TikTok videa, Instagram a Facebook Reels, YouTube Shorts.

Získejte 10 tisíc nebo 100 tisíc zhlédnutí u vašich videí a prodávejte jednoduše!

A cena? Nebojte, majlant to není. Více se o této službě stříhání krátkých videí na TikTok a další sociální sítě dozvíte zde.

Jak taková videa vypadají? Mrkněte např. ke mně na TikTok.

Váš web

I vaše internetové stránky představují silný nástroj pro oslovení generace X. Pokud z něj chcete co nejvíce vytěžit, implementujte následující tipy:

 • Zeptejte na zpětnou vazbu. Zástupci generace X velice rádi poskytují konstruktivní feedback a současně je těší vědomí, že na jejich názoru skutečně záleží.
 • Implementuje na vaše stránky kvalitní vyhledávač, který pomůže zástupcům generace X snadno najít to, co v rámci webu hledají.
 • Implementujte na své stránky live chat. Mnoho uživatelů z generace X preferuje jeho využití, před telefonátem nebo mailovou komunikací.
 • Přidejte pop-up okna pro sběr e-mailových adres, odběr newsletteru či získání slevových kódů.

Marketingová strategie pro generaci X

Nyní, když již víme, jaké komunikační kanály využít, je na čase zamyslet se nad taktikou, která vám pomůže proměnit zástupce generace X na loajální zákazníky.

1. Pracujte se slevami

Generace X vyrostla obklopená slevami, zapojte je tedy do své marketingové strategie a poskytněte například slevu na první objednávku.

2. Vytvořte věrnostní program

Tato generace je specifická svou loajalitou. Využijte toho a nabídněte odměny za pravidelný nákup v podobě slevy, vzorků zdarma, bezplatné dopravy, nebo alespoň pošlete děkovný e-mail.

3. Vytvořte pocit bezpečí

Nabídněte generaci X pocit bezpečí a jistoty. Docílíte toho prostřednictvím jasných obchodních a reklamačních podmínek nebo například automatickým zasíláním štítků pro snadné vrácení a reklamaci zboží.

4. Držte se reality a netahejte je za nos

Apel na generaci X by měl pramenit z reálného života a možností. Využijte případové studie a demonstraci v rámci každodenních situací. Snažte se „provařené“ prodejní taktiky snížit na minimum, generaci X spíše odrazují.

5. V rámci reklam se držte spíše tradičních nástrojů

Nemusíte využívat hned reklamu v novinách, klidně se pusťte do on-linu, ale mějte na mysli, na koho cílíte. I zde volte tradičnější formáty. Pokud zvolíte Facebook Ads, Google Shopping nebo reklamy v rámci vyhledávačů, rozhodně nešlápnete vedle.

6. Poskytujte skvělý zákaznický servis

Pokud zákazníkům nabídnete skvělý servis a výbornou nákupní zkušenost, věřte, že mnoho zástupců generace X zůstane loajálními a svůj nákup brzy zopakují.

7. Pracujte s nostalgií

Pokud zapojíte prvek nostalgie do své marketingové taktiky, u generace X jistě zabodujete. Tato generace si ráda připomíná „staré časy“ ať se již jedná o dobové televizní reklamy, hudbu, události či fotky. Tímto tahem si zajistíte jejich pozornost.

Generace X disponuje velkou kupní silou a nemůže být v rámci marketingové strategie opomíjena. Pokud pro tuto „zkušenou“ generaci nastavíte odpovídající komunikaci a poskytnete jim to, co hledají, získáte loajální skupinu dlouhodobých zákazníků.

Generace XYZ druhá část: Generace Y

Pokud hovoříme o zástupcích generace Y (1981-1990) – grafika ukazuje až 1995, ale to není správně dle vícero zdrojů. Jejich klíčovým specifikem je vysoká gramotnost v oblasti technologií a IT. Tito lidé již vyrůstali obklopeni digitálním světem. Jsou zvyklí být neustále on-line a v „kontaktu“. Díky své on-line přítomnosti a dostupnosti „celého světa“ jsou, v porovnání s předešlými generacemi, liberálnější. Mají však také nálepku arogantních, rozmazlených a líných lidí. 

V rámci pracovní kariéry vyžadují více volného času než generace X a nemají problém často měnit zaměstnavatele, pokud se jim rýsují „lepší“ vyhlídky. Vydělané peníze rádi investují do cestování a volnočasových aktivit.

Cení si dlouhodobého vzdělávání, vyžadují smysluplnost vykonávané práce, usilují o vyváženost soukromého a pracovního života a rychle se přizpůsobují změnám.

Generace Y z pohledu marketingu

I přes to, že Generace Y má nálepku líných a narcistických lidí, disponují velkou kupní silou. Marketing, zaměřený na tuto generaci vyžaduje správné nástroje a porozumění jejich potřebám, zájmům a slabým stránkám. Správně zvolená strategie osloví zástupce této generace a promění je na vaše zákazníky. Proč je dobré se touto generací z marketingového pohledu zabývat napoví následující data:

 • Jsou největší žijící generací, která tvoří třetinu celé populace.
 • Jejich kupní síla je přibližně 1,4 trilionu dolarů.
 • Zástupci generace Y využívají on-line nakupování o 54 % více než ostatní generace.

Generace Y je z generace XYZ tou největší. Těchto uživatelů je nejvíce a jedná se o velice digitálně gramotné jedince, kteří chápou online svět a zároveň se jedná o skupinu, která je velice ambiciózní, byť má nálepku líných lidí. V marketingové komunikace, kor té online se jedná o obrovskou skupinu, kterou nedoporučuji opomíjet.
Generace Y je největší žijící generací, navíc se jedná o digitálně gramotné uživatele

Zdroj: Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Komunikační kanály pro generaci Y

Pokud chcete oslovit generaci Y, na tradiční kanály typu noviny, časopisy či televize zapomeňte. Nejdůležitější v komunikaci vůči nim je vybudovat si silnou přítomnost v on-line světě. Je důležité se pohybovat na všech platformách, které vaše cílová skupina navštěvuje, díky tomu zjistíte, jaký obsah je pro ně relevantní. Také dbejte na to, aby váš obsah v rámci různých kanálů byl konzistentní a držel se klíčových sdělení, která chcete komunikovat. 

Váš web

Při cílení na generaci Y, dbejte na design a funkčnost. Tato generaci si na vzhledu stránek zakládá a pokud váš web bude vypadat neprofesionálně, zastarale nebo nefunkčně, jejich důvěru si nezískáte. Zde najdete návod, jak by měla vypadat prodejní webová stránka.

Sociální sítě

Pro generaci Y je aktivní facebooková stránka známkou autenticity. Přítomnost značky v rámci sociálních sítí pro ně značí snahu o budování vztahu se zákazníky a zájem o komunitu.

Pozitivní recenze

40 % z nich před provedením nákupu zhlédne on-line recenze. Tento kanál rozhodně nepodceňujte a ujistěte se, že váš produkt má tu nejlepší reputaci a hodnocení.

Diskusní fóra a skupiny

V rámci těchto komunikačních kanálů se buduje vaše reputace. Informace šířené prostřednictvím word-of-mouth mají pro generaci Y zásadní význam. Svou pozitivní reputaci v rámci diskusních fór si nejlépe vybudujete prostřednictvím poskytováním kvalitních výrobků a služeb a naplňováním očekávání zákazníků.

Marketingová strategie pro generaci Y

Stejně jak tomu bylo u generace X, i generace Y má své specifické potřeby v rámci marketingové taktiky. Podívejme se, čemu věnovat pozornost, pokud chce její zástupce efektivně oslovit:

1. Buďte společensky odpovědní

Generace Y slyší na značky spojené se sociálními a environmentálními tématy. Dle průzkumu USC 87 % zástupců generace preferuje zakoupení produktu, který přináší environmentální či sociální prospěch. Pokud se chcete generaci Y zavděčit, přispívejte na charitu, buďte fair trade, ukažte, že jste etičtí ke svým zaměstnancům, a to vše využijte ke svému marketingovému prospěchu.

2. Využívejte obsah tvořený uživateli

Využil některý ze zákazníků váš produkt zajímavým způsobem nebo vás oslovil se zajímavým nápadem? Sdílejte to! Ukažte interakci a otevřenost novým nápadům. Přispěje to k budování vztahů s komunitou. Generace Y chce vědět, že jsou pro vás více než jen zákazníci.

3. Spolupráce s influencery a jinými brandy

Znáte značku, která vyrábí produkty, které se skvěle doplňují s vašimi? Nebo influencera zabývajícího se relevantní tématikou? Pokud ano, není nic lepšího než rozjet vzájemnou spolupráci. Ukážete, že jste značka, která je otevřená novým možnostem a sdílení myšlenek. Toho si zástupci této generace cení. Tady je návod jak správně na influencer marketing.

4. Optimalizujte pro mobilní telefony

Mobily využívají lidé z generace Y téměř ke všemu, nepodceňujte tedy tento aspekt a vše řádně zoptimalizujte. Ujistěte se, že grafika vypadá dobře i v mobilní verzi a uživatel zde přehledně najde vše co potřebuje.

5. Okénko chatu

Stejně jako generace X i generace Y vítá a preferuje možnost rychlého chatu se zákaznickou podporou, před ostatními, časově náročnějšími formami komunikace.

V rámci komunikace vůči generaci Y je důležité neustále sledovat nové trendy v oblasti digitálních médií a sociálních sítí. Budujte svůj brand, reputaci, buďte etičtí, tvořte autentický obsah a smysluplné sdělení. Pouze tak si získáte pozornost této generace.

Generace XYZ třetí část: Generace Z

Generace Z je názvem pro nejmladší, ze současných ekonomicky aktivních generací. Jedná se o osoby narozené v letech 1996 – 2010. Zástupci generace Z většinou vyrůstali v rodinném prostředí, kde jeden z rodičů pracoval na částečný úvazek nebo z domu, aby se mohl věnovat výchově dětí. 

Tato generace je prozatím ještě velice mladá, velká část jejich zástupců stále studuje, proto její charakteristiku nelze zatím specifikovat zcela přesně. Co však zatím jasné je, že sdílí spoustu společných rysů s generací předchozí, a to zejména vysokou technologickou a IT gramotnost a neustálý život v on-line prostředí. Podstatným rozdílem je, že zatímco generace Y ještě stále pamatuje život před masovým nástupem nových technologií a internetu, generace Z se již do tohoto prostředí narodila. 

Specifikem této generace je potřeba a možnost okamžitého sdílení myšlenek prostřednictvím sociálních sítí, neustálé propojení s okolním světem prostřednictvím internetu a velká míra tolerance a liberálnosti. Většina z nich se staví proti rasismu a podporuje LGBT komunitu, bojují proti klimatickým změnám a brání práva zvířat. Věnují více pozornosti mezilidským vztahům, než tomu bylo u předchozích generací, neradi riskují a rádi jsou dobře informovaní. Také jsou daleko zodpovědnější, například si uvědomují dopad času tráveného v on-line prostředí na úkor reálného života, nebo jsou daleko zodpovědnější v oblasti konzumace alkoholu a zacházení s financemi. No, otázka, kde se tento výzkum dělal, ale úplně bych na něj na 100 % nedával, přeci jenom se z velké části ještě jedná o děti.

Zdroj: Photo by Souvik Banerjee on Unsplash

Generace Z z pohledu marketingu

Pokud chcete, aby váš marketing fungoval i spoustu dalších let, musíte se zaměřit na generaci Z. Tato generace představuje budoucnost. Je nejmladší generací spotřebitelů, tudíž bude spotřebitelsky aktivní nejdéle z uvedených věkových skupin. Podívejme se, jak si na tom stojí generace Z z pohledu marketingu:

 • Největší vliv na spotřebitelské chování má Instagram. 18 % generace X si vybírá restauraci na základě toho, jak moc je „instagramovatelná“ neboli umístitelná na Instagram.
 • 70 % zástupců generace Z se snaží cíleně nakupovat produkty a služby značek, které jsou považovány za etické.
 • 78 % generace Z preferuje utratit peníze za zážitky, před pořízením hmatatelných věcí.

Komunikační kanály pro generaci Z

Komunikační kanály pro generaci Z se z velké části shodují s těmi pro generaci Y. Mají však i svá specifika:

Sociální sítě

Generace Z je silně ovlivněna influencery, které sleduje na sociálních sítích a má v oblibě „eye-catch“ neboli vizuálně zajímavý obsah. Absolutní prim zde hrají sociální sítě s vizuálně zajímavým obsahem, jakými jsou Instagram nebo TikTok. Návod jak uspět na TikToku najdete zde. Také jsem vypracoval kompletní návod jak na TikTok reklamu. Na TikToku se snažím být velice aktivní, mojí cestu můžete sledovat zde. Můj TikTok je plný tipů jak na sociální sítě a marketing.

Cernovsky TikTok - TikTok Tomáše Černovského. Je to studnice tipů na online reklamu, byznys, sociální sítě a také správnou mentalitu. Sledujte mě.
Můj TikTok obsahuje spousty tipů pro reklamu na sociálních sítích, online reklamu, byznys, a další zajímavá témata, sledujte mě!

Aplikace a hlasoví asistenti

Generace Z očekává od každé značky kvalitní, jednoduchou a vizuálně poutavou nákupní zkušenost. Z toho důvodu preferují před klasickými vyhledávači aplikace. Mnoho z nich používá vizuální vyhledávání (vyfotí daný produkt a aplikace jej vyhledá). Generace Z využívá pro vyhledávání nových produktů a značek mimo jiné i hlasové asistenty jako jsou Siri od Apple, Alexa od Amazonu nebo Google Home. 

Marketingová strategie pro generaci Z

Když jsme se seznámili s generací Z blíže, je na čase podívat se, jakou marketingovou strategií zvolit pro jejich oslovení, a jak využít informace o jejich vzorcích chování, které máme k dispozici:

1. Sdílejte své hodnoty

Generace Z nám dává dost jasně a nahlas vědět, že jsou zapálení pro změny a rozhodnutí postavit se za hodnoty, kterým věří. Sdílejte tedy hodnoty své značky, nebo běžte ještě dál a věnujte se charitativní činnosti nebo jiné společensky záslužné aktivitě, která je vaší značce blízká. Generace Z ráda nakupuje produkty a služby které jim dávají možnost podpořit dobrou věc. Pomůže vám to sblížit se s komunitou a vybudovat si pevnější vztah se zákazníky. Mrkněte třeba i na stránku O mně, kde také vypichuji své hodnoty.

2. Využívejte pro obchod Instagram

Pokud chcete cílit na generaci Z, bez Instagramu to nepůjde. Instagram si uvědomuje svou sílu v oblasti prodeje, a proto nabízí mnoho funkcionalit, které můžete pro svůj záměr využít. S funkcí „Shopping“ na Instagramu, uživatelé mohou získat podrobné informace o produktu nebo být přesměrováni na web značky, kde si mohou produkt zakoupit. Zároveň nezapomínejte na Instagram Reels, velice silný nástroj pro růst vaší Instagram stránky.

3. Nabídněte možnost ušetřit

Generace Z je v oblasti financí daleko zodpovědnější než ty předchozí. Průzkum YMS z roku 2019 odhalil, že 62 % bydlí s rodiči z toho důvodu, aby ušetřili více financí pro budoucnost a 6 z 10 dotázaných se domnívá, že je finančně zodpovědnější než jejich rodiče. Více než na utrácení se zaměřují na spoření. Pokud je chcete oslovit, nabídněte jim možnost jak ušetřit. Exkluzivní slevy, doprava zdarma nebo jiné benefity jsou tou správnou cestou.

4. Pracujte s influencery

65 % zástupců generace Z se rozhodlo k nákupu produktu či služby na základě informací influencera. Influenceři jsou pro tuto cílovou skupinu kulturním fenoménem. Jsou považováni za důvěryhodné zdroje a zákazníci je vnímají jako „virtuální přátele“. Ano, je to tak. 🙂

Generace Z v sobě skrývá obrovský potenciál. Buďte mezi prvními, kdo tuto skupinu osloví. Vybudujte si se zákazníky z této cílové skupiny pevný vztah a budoucnost vaší značky je jistá. Sledujte moderní technologie, sdílejte otevřeně své hodnoty, spolupracujte s Influencery a cestu ke generaci Z máte otevřenou.

Závěr

Všechny výše zmíněné, ekonomicky a spotřebitelsky aktivní generace (Generace XYZ) v sobě skrývají velký potenciál. Určete si, které z nich jsou pro vás klíčové a vnímejte rozdíly v jejich komunikačních potřebách. Marketing personalizovaný na jejich osobité potřeby, vám přinese ty nejlepší výsledky a chtěné konverze.

Denně sdílím hodnotné tipy na svůj LinkedIn profil a na TikTok. Na pracovním Instagramu najdete další tipy pro vaši reklamu a na osobním Instagramu najdete i střípky z mého osobního života, tak kdyby se vám stýskalo, můžete mrknout i tam.

Mějte se generačně!

Jo a pokud nevíte, kdo jsem, více se dozvíte na stránce O mně, mé hodnoty naleznete na stejné stránce a mé služby najdete na stránce specializace zde. Pokud byste si chtěli ověřit kvalitu mé práce, mrkněte tady.

Tak zase někdy příště!

Zdroje

The Generation Guide – Millennials, Gen X, Y, Z and Baby Boomers | FourHooks

X, Y, Z — máte jasno v generacích? | NN pojišťovna – Na vás záleží

• U.S. Generation X: internet users profile 2012 | Statista

75 Eye-Opening Statistics on How Each Generation Uses Technology | Herosmyth

6 Surprising Statistics That Will Help You Market to Generation X (revlocal.com)

Generace X, Y, Z: Jak se v nich vyznat a jak s nimi jednat? – Lifee.cz

Psychology of Success to Millennial Marketing | USC Online

Millennial Marketing: How To Sell To Them (2021) (bigcommerce.com)

Gen Z Marketing + Selling Strategies (2019) (bigcommerce.com)

Generace Z – Wikipedie (wikipedia.org)

Přečtěte si další moje příspěvky

Získejte ZDARMA přístup k NEVEŘEJNÉ PŘÍPADOVÉ studii FACEBOOK a INSTAGRAM reklamy, která generuje 10x NÁVRATNOST za poslední rok
(ROAS 10+, PNO pod 10 %)