7 tipů, jak správně na email marketing

Obsah článku

Co je to email marketing? Email marketing (neboli e-mailing) je souhrnný pojem pro činnost, kdy jsou k účelu propagace služby či výrobku využívány e-mailové zprávy. Zabývá se cíleným rozesíláním komerčních i nekomerčních zpráv na přesně stanovené seznamy e-mailových adres, kterým říkáme databáze příjemců. Email marketing je velmi účinný kanál tzv. přímého marketingu, využívá se při něm přímé komunikace s uživateli. Uživatelům posíláte relevantní sdělení – ať už za účelem prodeje nebo pro budování loajality k vaší značce a důvěry ve vás jako experta v oboru. E-maily jsou zasílány pomocí e-mail softwarů, které umožňují celý proces zautomatizovat.

Funkce email marketingu

Email marketing splňuje řadu zásadních cílů online marketingu jako komplexu, pod který sám o sobě spadá. Pomocí email marketingu můžete propagovat své produkty, budovat svou značku a budovat vztah s potenciálními zákazníky. 

Email marketing mám velice rád, byť jsem sám zastánce PPC reklamy a reklamy na sociálních sítích. Email marketing má jednu vlastnost, kterou žádný jiný online reklamní kanál neumí poskytnout - jakmile máte databázi a postupně ji sbíráte skrze e-shop nebo web, pak už nemusíte vynakládat finance na akviziční kampaně. Jedná se o skvělý retenční kanál.
Email marketing je skvělý retenční kanál, který má spoustu výhod oproti tradiční PPC reklamě.

Email marketing slouží k předprodejní, prodejní a poprodejní komunikaci. Pomocí e-mailu můžete velmi snadno informovat zájemce a své zákazníky o různých novinkách a předávat jim užitečné informace – můžete je například upozornit na nový článek na firemním blogu, na novou nabídku či akci, nebo třeba i na změnu provozní doby.

TIP: Pokud vás zajímá, jak vyprodat sklady díky Facebook, Instagram a Google Ads reklamě s PNO pod 15 % (jako se to povedlo u našeho klienta), případovou studii najdete tady.

Výhody a nevýhody email marketingu

Proč dělat email marketing? Je to nejvýhodnější on-line marketingový kanál. I v dnešní době nejrůznějších sociálních sítí je e-mail stále nejpoužívanějším prostředkem pro komunikaci. Minimálně jednu e-mailovou adresu má dnes na celém světě 50 % populace a toto číslo stále roste. Je to tedy skvělý způsob, jak se spojit s obrovským množstvím lidí, a má obecně vysokou návratnost. Narozdíl od reklamy na Facebooku, TikToku, Twitteru nebo LinkedInu vás po získání kontaktu bude stát zlomek návratnosti.

Email marketing rozhodně není vhodný pouze pro velké firmy – díky dostupnosti, ceně a návratnosti je vhodný i pro malé a střední firmy či dokonce pro živnostníky. Podle výzkumu společnosti Emarsys v roce 2018 81 % malých a středních podniků využívalo email marketing jako hlavní zdroj získávání zákazníků a 80 % jej využívalo pro jejich udržení.

Hlavní předností email marketingu je jeho cena. E-mail marketing oproti jiným marketingovým kanálům vychází podstatně levněji. U emailingových systémů se platí obvykle za počet kontaktů, které máte v databázi. Dokonce existují tarify zdarma pro marketingové nováčky. Třeba můj oblíbený Ecomail takovou možnost nabízí.

Ecomail se řadí mezi České nástroje pro email marketing, které jsem osobně vyzkoušel a dokonce na jednom klientovi stále provozuji. Návratnost emailingu je obrovská a jedná se o super silný online reklamní kanál, který s klientem máme. Ecomail navíc nabízí zdarma účet do 200 kontaktů a 200 odeslaných e-mailů měsíčně.
Ecomail nabízí účet zdarma, je to zároveň první Český emailingový nástroj, který jsem začal používat a vždy jsem s ním byl spokojen

Email marketing je jednoduchý a rychlý. Příprava kampaně trvá jen pár minut. Následné obeslání celé databáze kontaktů řeší emailingový nástroj – u velmi velkých databází takový proces trvá jen pár hodin, u menších obdrží adresáti sdělení prakticky okamžitě. Navíc v systému nastavíte věci jednou a pak už pro vás vše pracuje samo. Systém pak funguje klidně měsíce nebo i roky a doplňuje velmi dobře vaše ostatní marketingové aktivity.

Další výhodou je snadná měřitelnost návratnosti a efektivity vaší mailové kampaně. Výsledky lze přesně dohledat i bez analytických nástrojů. Můžete si velmi snadno ověřit, jestli váš e-mail příjemci dostali, jestli ho otevřeli, na jaké odkazy kliknuli, co na webu následně dělali, a jestli nakonec něco koupili. Většinu těchto informací navíc snadno zjistíte až na úroveň jednotlivých příjemců.

U jednoho mého klienta pravidelně rozesíláme emailing na databázi klientů, takto vypadá analytika emailingu skrze email marketingový nástroj Ecomail. Doporučuji ještě doměřovat skrze GA a utm parametry.
Ecomail ukázka analytiky emailingu mého klienta, který spolu pravidelně rozesíláme (upozorňuji, že emailing neděláme na profesionální úrovni)

E-mail marketing může být také skvěle cílený. Pokud dobře pracujete se segmenty v databázi příjemců a těmto segmentům přizpůsobujete zasílané e-maily, zasáhnete konkrétní cílové skupiny pro ně nejvhodnějšími sděleními. Email marketing také umožňuje personalizaci. E-maily fungují jako komunikace jeden na jednoho a proto k nim lidé přistupují s větší důvěrou než k veřejnějším druhům reklamy. Pokud zasílané zprávy budete personalizovat, například užitím jména klienta, budou působit ještě důvěryhodněji a příjemce jim věnuje ještě větší pozornost.

E-mail marketing umožňuje zachycení potenciálních zákazníků. Některé služby či produkty mají dlouhý nákupní cyklus, během kterého potenciální zákazník postupně shromažďuje informace a rozhoduje se, co koupí (tradičně v rámci B2B marketingu). Email marketing umožňuje takového člověka zachytit hned na začátku tohoto cyklu a postupně ho přesvědčit, že má zboží koupit právě u vás.

E-mailová kampaň také generuje opakované prodeje. E-mail marketing umožňuje udržet si dlouhodobý kontakt se zákazníky a tím jim prodávat opakovaně. Email marketing také výborně funguje pro cross selling, tj. navýšení celkové objednávky zákazníka doporučením souvisejícího zboží.

TIP: Pokud vás zajímá jak dosáhnout PNO (podíl nákladů na obratu) pod 20 % díky výkonnostní TikTok reklamě (5x návratnost investice do reklamy), případovou studii TikTok najdete tady.

Samozřejmě má ale i pár nedostatků. Není zaručeno, že každý odeslaný e-mail adresátovi dojde. Příjemce zprávy, či případně jeho poskytovatel e-mailových služeb, může vyhodnotit zprávu jako spam. Je také nutno zmínit, že email marketing je běh na dlouhou trať – pro dosažení výsledků je dobré se mu pravidelně věnovat.

Většinu nevýhod ale zvládnete díky podpoře e-mailového nástroje překonat, a i tak u e-mailového marketingu výhody nad nevýhodami značně převažují.

Právní regulace e-mail marketingu

Email marketingu v ČR se v současnosti týkají dva zákony. Na jejich dodržování v České republice dohlíží Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

První je Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, tzv. antispamový zákon. Tento zákon definuje obchodní sdělení jako jakoukoliv formu sdělení určeného k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image podniku fyzické či právnické osoby. To znamená, že pod obchodní sdělení nespadají jen klasické marketingové e-maily propagující služby či produkty, ale i přání k narozeninám či Vánocům, technické informace jako změna provozní doby podnikatele či změny obchodních podmínek a i samotné žádosti o souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Dále zákon upravuje možnosti šíření těchto obchodních sdělení. Zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou lze pouze tomu, kdo s tím prokazatelně souhlasil, musí být označené jako obchodní sdělení, s viditelným odesílatelem a možností zrušení odběru těchto sdělení. Rozesílatel také musí být registrován na ÚOOÚ. Jelikož vám klient musí svou e-mailovou adresu dát sám za plného vědomí, k čemu bude použita, nemůžete kontakty sbírat různě po internetu nebo je kupovat. V takovém případě se nejedná o email marketing, ale o pouhý spam. Osoby, které poruší antispamový zákon se dopouští přestupku a hrozí jim sankce – u fyzické osoby to může být až 100 000 Kč, u právnické osoby až 10 000 000 Kč.

Při email marketingu je důležité využívat kontakty v rámci nařízení GDPR. Buďte prosím obezřetní, jelikož by vás to mohlo stát pokutu.
GDPR se v rámci email marketingu dost řeší

E-mail marketingu se také dotýká Obecné nařízení o ochraně osobních údajů známé také jako GDPR. E-mailová adresa je stejně jako IP adresa považována za osobní údaj, pokud ji lze vztáhnout ke konkrétní osobě. Jakmile si takovou adresu uložíte do databáze příjemců, stáváte se podle GDPR správcem osobních údajů. Dle zákona tedy musíte zavést příslušná technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.

Databáze příjemců

Vybudovat kvalitní databázi příjemců je náročné a trvá to dlouho. Je to ale něco, co vám konkurence nemůže snadno zkopírovat či ukradnout. Databáze příjemců patří ke klíčovým vlastnictvím každé firmy. Zároveň však taková databáze rychle zastarává. Je třeba o ni pečovat, rozšiřovat ji a doplňovat ke kontaktům další údaje pro segmentaci a personalizaci. Více informací o adresátovi znamená možnost ještě efektivnějšího cílení kampaně.

Jak se tedy k této výzvě postavit?

V první řadě se hlavně soustřeďte na kvalitu kontaktů ve vaší databázi, nikoliv na jejich kvantitu. Je pro vás výhodnější mít v databázi menší počet lidí, kteří u vás ale hojně nakupují, než mít mnoho kontaktů, které ale jen zřídka vedou k nákupu. 

Vhodné je také používat tzv. double opt-in přístup. Jestliže se u vás zájemce zaregistruje k odběru e-mailů, pošlete mu ještě speciální e-mail s unikátním odkazem, jehož prokliknutím svůj zájem potvrdí. Takovéto nastavení pomáhá vyloučit případy, kdy někdo do formuláře zadal e-mail cizí osoby. Mailingové systémy toto umí dělat automaticky, takže se nemusíte bát toho, že budete něco muset složitě nastavovat. Zároveň nemějte strach, že si lidé svůj odběr vašich e-mailů rozmyslí, než jim přijde přihlašovací odkaz – pokud nemají dostatečný zájem, stejně by si přihlášení rozmysleli a brzy se odhlásili.

Kontrolujte v adresách běžné překlepy a vyhazujte z databáze neexistující kontakty – mailery samy umí rozpoznat příjemce, jejichž e-mailová adresa či doména přestaly existovat.

Důležité je také udržovat spojení, ale zároveň to s e-maily nepřehánět. Je důležité najít rovnováhu mezi tím, kdy lidé zapomenou, že se kdy k odběru vašich e-mailů přihlásili, a situací, kdy je zprávami bombardujete tak často, že svůj odběr odhlásí. Zároveň je dobré v databázi čas od času vyfiltrovat lidi, kteří si vaše e-maily už dlouho neotevřeli, a poslat jim žádost o reaktivaci odběru. Pokud neodpoví, vyřadíte z databáze nepotřebný kontakt.

Databáze příjemců hlavně nikdy nekupujte! Nejen z právních důvodů, jak již bylo zmíněno výše, ale hlavně se to prostě nevyplatí. U lidí, kteří se o vaši firmu vůbec nezajímají a o vaše e-maily nestojí, bude i sebelepší kampaň z velké části neefektivní a zasílání e-mailů povede pouze k tomu, že si k vaší značce okamžitě vybudují averzi.

Jak získat kontakty

Vždy závisí na tom, jaké konkrétní možnosti provozovatel daného webu má – např. v otázce doprogramování potřebných funkcionalit, rozšiřování stránek a podobně. Mezi nejčastější a nejjednodušší metodu patří využití již existujícího kontaktního či poptávkového formuláře, ale není to jediná cesta. 

Pravidelné doplňování databáze pro email marketing je součástí dobře fungujícího emailingu. Pokud zanedbáte doplňování databáze, pak bude postupně umírat a efektivita tohoto kanálu bude významně klesat.
Získávejte kontakty pravidelně a doplňujte vaši databázi

Nalákat uživatele můžete například soutěží, nebo za využití lead magnetu. Lead magnet je něco opravdu hodnotného, za co jsou zájemci ochotni „zaplatit“ svým e-mailem. Může to být e-book, infografika, šablona dokumentu, přístup k unikátnímu obsahu – nějakému videu, vzdělávacímu kurzu či výstupům online nástroje. To důležité je přínos pro zájemce a relevance k vašemu ostatnímu obsahu.

Sbírání emailových adres na e-shopu nebo webu by mělo být automatické. Víceméně vás to nic nestojí a může vám to přinést slušné objednávky víceméně zdarma.
Ukázka, jak na svém e-shopu jeden z mých klientů sbírá emailové adresy

Ideální příležitost získat souhlas s posíláním e-mailů se vám také naskytuje, pokud se vám uživatelé na e-shopu nebo webu registrují. Členská sekce webu jen musí mít dostatečnou přidanou hodnotu, abyste návštěvníka k registraci motivovali.

Vasky mají celkem dobře propracovaný email marketing, ale rozhodně se najdou lepší hráči, kteří s emailingem pracují ještě lépe v rámci automatizace a segmentace. Na eshopu Vasky si můžete při registraci zaškrtnout políčko a přihlásit se tak odběru novinek.
Takto nabízí Vasky možnost odběru novinek při registraci na jejich e-shopu

Segmentace kontaktů

Snažíme se rozdělit adresáty podle určitých kritérií do skupin. S těmito skupinami pak pracujeme odlišně. Segmentace je v email marketingu klíčem k úspěchu, protože významně zlepšuje cílení. Aby vůbec měla segmentace databáze smysl, musíme pracovat s dostatečně velkou databází.

Základem bývá rozlišení pohlaví, které lze ve většině případů odvodit ze jména a příjmení. To využijete především při oslovování a osobnější formulaci e-mailu (byl/byla), přáním ke dni žen apod. V závislosti na oboru podnikání nás však mohou zajímat i další údaje, jako věk, statut či příjmová skupina.

Výhodná je i geografická segmentace, která pomáhá k další personalizace e-mailu. Je vhodná například pokud máte po republice více poboček.

Dobré je také kontakty segmentovat podle jejich historie na ty, kteří u vás ještě nenakoupili, na náhodné zákazníky, kteří u vás nakoupili pouze jednou, a pravidelné zákazníky, kteří u vás nakupují opakovaně.

Podoba a obsah e-mailů

Řada firem stále podceňuje základy efektivního email marketingu. Svým odběratelům proto zasílají irelevantní, nezajímavá a mnohdy i nevyžádaná sdělení, která mají v lepším případě velmi malý efekt a v tom horším dokonce působí z hlediska budování značky firmy a podpory vztahu se zákazníkem kontraproduktivně. Konkrétní podoba e-mailu by měla odpovídat jeho účelu. Vyplatí se také testovat různé varianty, abyste věděli, co pracuje nejlépe.

ZDARMA přístup k NEVEŘEJNÉ případovce Facebook a Instagram reklamy, která za každou investovanou 1 Kč do reklamy přinesla 10 Kč a více (ROAS 10+, PNO pod 10 %) - 10x NÁVRATNOST za poslední rok

Povinný obsah vyplývá z právních regulací – označení e-mailu jako „obchodní sdělení“, informace, kdo e-mail posílá (společnost, IČ), a samozřejmě možnost jednoduše se z odběru zpráv odhlásit.

Zcela zásadní je předmět e-mailu. Ten rozhoduje, zda si lidé e-mail vůbec otevřou a přečtou. Musí upoutat pozornost. Dobře funguje tajemnost, čísla, tipy a podobně. Inspirujte se u bulváru. Předmět by měl být 30–50 znaků dlouhý. Pokud chcete pomoci s napsáním předmětu nebo dokonce i obsahu e-mailu, pak mrkněte na AI nástroje, které vám s tím budou umět poradit a dost možná i vytvořit. 🙂

Pokud můžete testovat ve vašem maileru, pak to dělejte. Každý emailing, kde nic neotestujete je škoda. Testujte předměty, názvy odesílatele, obrázky, úvodní texty, apod.
A/B test předmětu emailingu – verze A

Pokud testujete výkonnost emailingu, pak nezapomínejte testovat vždy jen jednu proměnou, aby byl test validní. Pokud jich budete testovat více, některé systémy jsou na to připravené, ale jiné umí skutečně pouze A/B testing a testování jedné proměnné.
A/B test předmětu emailingu – verze B

Jak je na grafice vidět, verze B sklidila větší úspěch, co se se open ratu, ale i proklikovosti týče. Např. Ecomail umožňuje funkci, kdy na určitém vzorku otestuje, který předmět je lepší podle definované metriky, na test mu dáte např. 4 hodiny. Po tomto testu automaticky vyhodnotí, která varianta je lepší a tu pošle na zbytek databáze. Toto se dá perfektně využít pro klasické rozesílce newsletteru.

Nejdůležitější sdělení dejte do levého horního rohu e-mailu, víc si lidé často nezobrazí. Klíčová je tak první věta/odstavec.

E-mail musí být responzivní, více než 50 % příjemců si ho prohlédne na chytrém telefonu. Grafika musí lákat ke koupi/kliknutí, ale zároveň by na ní e-mail neměl být postavený – až třetina uživatelů vidí e-mail bez obrázků.

Důležité je také uživatele vyzvat k akci textem typu „zjistěte více“, „klikněte pro více informací“, nebo „přečtěte si celý článek“.

Základním nástrojem email marketingu je newsletter, e-mailový zpravodaj. Jde o e-maily obsahující jak užitečné informace, tak propagační prvek – výzvu k akci, reklamní banner a podobné. Podstatou je přinést hodnotné info a zároveň nabídnout řešení pro problémy daného segmentu publika. Newsletter můžete poslat jak svým zákazníkům, tak i těm, kteří se teprve zajímají o to, co děláte.

Můžete posílat i prodejní nabídky – e-maily, jejichž hlavním cílem je prodej. Prodejní nabídka obsahuje představení konkrétního produktu nebo probíhající akce a přímý odkaz na webové stránky, kde je možné produkt objednat. Takové e-maily byste ale neměli posílat příliš často, brzy se uživatelům omrzí.

Další možností je posílat oznámení o novinkách. Tento typ zprávy je kombinace newsletteru a prodejní nabídky. Napíšete o vylepšení svého produktu nebo služby, což naláká stávající zákazníky ji co nejdříve vyzkoušet, a popostrčí všechny váhající k tomu s vámi konečně začít spolupracovat.

Zamyslete se nad tím, zda není vhodné delší sdělení rozdělit do několika částí a postupně je zasílat těm, kteří mají zájem.

Nástroje pro e-mailový marketing

Mailer je obvykle speciální aplikace hostovaná na serveru (nejčastěji v cloudu), která slouží k rozesílání email marketingových kampaní a k jejich měření. Výhodou tohoto řešení je fakt, že jen platíte pravidelný měsíční paušál a aplikace se o vše ostatní stará za vás – nemusíte již řešit žádný SMTP server, nefunkčnost propojení apod. Méně častěji se můžete setkat také s aplikacemi, které si nainstalujete na svůj server. Existují také řešení pro email marketing integrovaná přímo do redakčního systému či e-shopu, například speciální pluginy pro WordPress. Nevýhodou je, že potřebujete ještě SMTP server, přes který se zprávy budou posílat (váš hosting vám totiž nejspíše nedovolí posílat velké množství e-mailů a pokud ano, nebude to dělat správně).

Neprogramujte svůj emailingový nástroj, využijte již vytvořená řešení, která jsou připravená a spravovaná profesionály.
Vyberte si správný emailingový nástroj

Na co se při výběru maileru zaměříte hodně záleží na vašich prioritách a na tom, jak email marketing plánujete využívat, ale i tak lze vybrat pár základních bodů, na které se zaměřit. Mezi ty hlavní funkce, které byste od svého maileru měli vyžadovat, patří:

 • předpřipravené šablony e-mailů
 • tvorba e-mailů pomocí WYSIWYG editoru
 • možnost posílat e-mail v podobě HTML i čistého textu
 • možnost náhledu e-mailu v různých zařízeních
 • možnosti segmentace podle vašich potřeb, automatické segmenty
 • možnosti personalizace
 • skloňování jmen a příjmení
 • A/B testování e-mailů podle míry otevření a podle míry prokliku
 • možnost rozeslání testovacích e-mailů
 • možnost ověření e-mailu podle spam checkeru
 • vytváření cílových stránek či formulářů pro sběr kontaktů
 • vytváření anket či dotazníků
 • možnost integrace s dalšími systémy přes plnohodnotné API
 • důkladné statistiky kampaní (měření míry otevření, měření míry prokliku), zasílání reportů na e-mail
 • možnost plánování emailů
 • automatické označování kampaně UTM parametry
 • autoresponder

Termín autoresponder označuje automaticky zasílaný e-mail, například po registraci na vašich stránkách, uplynutí 2 týdnů od nákupu, delší době nečinnosti apod. Funguje na principu zařazení uživatele do připraveného procesu, skrze který lze podporovat značku a její důvěryhodnost.

Pokud s email marketingem teprve začínáte, bude pro vás nejspíše cena důležitější než speciální funkce. Některé mailery nabízí tarify zdarma, pokud se vejdete do vyšších stovek kontaktů.

Při výběru je také dobré zvážit, zda k vybranému systému pro email marketing existuje dokumentace, návody či zaškolení, které vás s ním naučí, a podpora (v češtině nebo v angličtině). Také je dobré si otestovat, jak přehledné je rozhraní aplikace a zda se vám s ní dobře pracuje.

Podle serveru 5nej.cz je pro začátečníky i profesionály nejlepší volbou český systém pro e-mailový marketing Ecomail. Ecomail je přehledný a přitom nabízí zajímavé možnosti automatizace vaší e-mailové kampaně a zefektivnění propagace prostřednictvím elektronické pošty. Aplikace nabízí editor e-mailů, A/B testování a podrobnou segmentaci klientů, díky které zacílíte své e-maily co nejpřesněji a získáte tak vyšší šance na prodej. Cena provozu je výhodná, do 200 kontaktů můžete službu testovat zdarma; od 200 do 500 kontaktů pak zaplatíte 150 Kč měsíčně.

Se SmartEmailingem mám krátkou zkušenost, ale nakonec spolupráce s klientem, který ho používal nepokračovala, větší zkušenost mám s již zmíněným Ecomailem. Ecomail je skvělý nástroj pro emailing. Pokud mohu doporučit něco na start, pak je to Ecomail.
SmartEmailing nabízí 14 dní na vyzkoušení zdarma, to je dost na času na vyzkoušení, zdali si budete rozumět

Dalšími užívanými mailery jsou SmartEmailing, GetResponse, Mailer Lite, AWeber, Activecampaign, Sendinblue nebo Mail Komplet.

Pokud mohu doporučit, začněte s Ecomailem nebo se SmartEmailingem. Pokud pracujete se zahraniční databází a zasíláte emaily v anglickém jazyce, pak jděte s GetResponse nebo AWeber.

Statistiky

Jak již bylo zmíněno, email marketing je velmi dobře měřitelný. Jaké všechny metriky můžete u své e-mailové kampaně sledovat?

V první řadě můžete sledovat data týkající se vaší databáze příjemců. Můžete sledovat celkový počet aktivních příjemců e-mailů v databázi, procentuální přírůstek příjemců v databázi za určité období a zároveň i jejich úbytek (tento údaj je velmi důležité sledovat – náhlé zvýšení počtu odhlášených příjemců napovídá, že cosi ve vaší kampani přestává fungovat) a také i kolik procent návštěvníků vašeho webu se registrovalo k odběru vašich e-mailů.

Další metriky už se týkají konkrétně vaší kampaně. Mailery dokážou zanalyzovat, kolika procentům příjemců se e-mail nepodařilo doručit, a dokonce i z jakého důvodu – tzv. hard bounce, kdy už daná adresa či doména neexistuje, oproti soft bounce rate, kdy má příjemce právě plnou schránku.

TIP na ebook ZDARMA: Buďte ÚSPĚŠNÍ na sociálních sítích s 21 nejvíc TRENDY tématy pro TVORBU videí a příspěvků na Instagram, TikTok, YouTube, Threads, LinkedIn, X a Facebook (PDF)

Otevření e-mailů se měří pomocí tzv. měřící tečky, obvykle průhledného obrázku o velikosti 1 × 1 pixel umístěného v patičce e-mailu, který je unikátní pro každého příjemce v dané kampani. Právě z tohoto důvodu Outlook a další nástroje nestahují obrázky k e-mailu, dokud to uživatel nepovolí. Tato statistika je tím pádem nepřesná a slouží pouze jako orientační, ale vyplatí se sledovat její změny v čase.

Prokliky měří mailery tak, že každý odkaz v e-mailu nahradí odkazem vedoucím na počítadlo daného maileru (odkud je pak příjemce po započítání přesměrován na výslednou stránku). Tento odkaz bývá unikátní pro každého příjemce, takže mailingové nástroje dovedou sledovat prokliky z každého konkrétního e-mailu konkrétním člověkem. Dále můžete i měřit, kolik lidí váš e-mail přeposlalo dál či kolik jich e-mail sdílelo na sociální síti.

Pokud budete schopni zkombinovat email marketing a reklamu na Facebooku nebo třeba TikToku, LinkedInu a Twitteru, případně pak ještě PPC reklamu v Google Ads a Skliku -> zřejmě dosáhnete ideální kombinace, která se bude navzájem doplňovat.

Porovnání PPC reklama vs email reklama

U jednoho z mých letitých klientů jsme někdy cca před rokem a půl začali trochu více fušovat do emailingu. Nejprve jsme vyzkoušeli reklamu na sociálních sítích (jednalo se o reklamu na Facebooku), ale ta prostě nedávala u produktů tohoto klienta smysl – neměla pozitivní návratnost. Byli jsme nuceni reklamu upravit tak, abychom s ní budovali povědomí, ale s touto investicí nesouhlasil klient, proto jsme tuto aktivitu zastavili. Očekával výsledky ihned i po dlouhých debatách.

Poté jsme se společně obuli do PPC reklamy v Skliku a Google Ads. Zde jsme již začali doručovat velice zajímavá čísla. Průměr za poslední rok je PNO mezi 12 – 18 %. Obratově se bavíme o tom, že skrze PPC reklamu na pravidelné bázi doručujeme obrat okolo 60 000 – 100 000 Kč měsíčně při investici do médií okolo 10 000 Kč. Prostor pro navýšení bidu a investic je, ale vždy nám poté začala klesat efektivita reklamy a s tím nesouhlasil klient.

Email reklama je skutečně silný nástroj, pokud je správně použita. U nás emailing v porovnání s PPC reklamou jednoznačně vede. Je ale potřeba říct, že je třeba neustále doplňovat nové zákazníky do tohoto emailingu, jinak bude postupně umírat.
Screenshot nám ukazuje, že jsme skrze placenou propagaci v Google Ads přinesli 197 konverzí s obratem 333 699 Kč (investovali jsme okolo 60 000 Kč do médií)

S klientem jsme si říkali not bad, ale co takhle ještě vyzkoušet např. email reklamu? Přeci jenom většina naší cílové skupiny jsou starší uživatelé (40+) a možná by bylo vhodnější otestovat emailing. Šli jsme do toho.

Náš email marketing není žádná raketová věda. Napíše se článek na blog, kde mimo přidanou hodnotu v podobě informací, zpětné vazby od zákazníků, novinek a slev, prodáváme samotné produkty. Na tento blog odkazuje emailing, který rozesíláme na aktivní část naší databáze. Výsledek za stejné období jako u PPC reklamy v Google Ads (1. 1. 2021 – 13. 11. 2021)?

U tohoto klienta má emailing nepopíratelnou váhu, jelikož generuje více konverzní a ve větší hodnotě než PPC reklama a navíc stojí daleko méně financí takový emailing nastavit.
Tady jsou výsledky našeho emailingu – níže rozepisuji detail

Skrze emailing jsme vygenerovali 310 transakcíobratem 468 172 Kč – nutno podotknout, že jsme za toto období rozeslali pouze 5 emailingů! časová náročnost na správu emailingu je cca 2-3x nižší než na PPC a ještě ke všemu neplatíte nic za mediální podporu, pouze hradíte samotný nástroj na měsíční bázi, ale to je v našem případě cca 2 000 Kč / měsíc

Závěr

Email marketing je velmi účinný kanál přímého marketingu a využívá přímé komunikace s uživateli.  Je to nejvýhodnější on-line marketingový kanál. Email je stále nejpoužívanějším prostředkem pro komunikaci na světě. Je to tedy skvělý způsob, jak se spojit s obrovským množstvím lidí, a má obecně vysokou návratnost.

Další výhodou e-mail marketingu je jeho skvělá cena, u mailerů platíte za množství kontaktů v databázi. Díky užívání mailingových systémů je email marketing také poměrně snadný a vysoce automatizovaný.

Nesporně největším plusem e-mail marketingu je ale fakt, že e-mailový kontakt se lidem zdá daleko intimnější než veřejnější druhy reklamy. Navozuje pocit jednání jeden na jednoho a tím pádem vzbuzuje daleko větší důvěru. Tento efekt můžete ještě zvýšit, pokud ve svých e-mailech využijete trochu personalizace, takže se pak lidé budou cítit, jako byste jim e-mail psali na míru.

Denně sdílím hodnotné tipy na svůj LinkedIn profil (snažím se, ale ne vždycky to vyjde ????‍♂️). Na Instagramu najdete další tipy pro vaši reklamu. Střípky z mého osobního života, najdete na mém osobním Instagramu, tak kdyby se vám stýskalo, můžete mrknout i tam.

Mějte se emailingově!

Jo a pokud nevíte, kdo jsem, více se dozvíte na stránce Můj příběh, mé hodnoty naleznete na stránce Mé hodnoty a mé služby najdete zde. Tak zase někdy příště!

Zdroje

https://www.strafelda.cz/email-marketing

https://clipsan.com/blog/email-marketing-kompletni-navod/

https://www.mioweb.cz/slovnicek/email-marketing/

https://www.smartemailing.cz/co-je-email-marketing/

https://www.5nej.cz/srovnani-nastroju-pro-e-mailovy-marketing/

Přečtěte si další moje příspěvky

Získejte ZDARMA přístup k NEVEŘEJNÉ PŘÍPADOVÉ studii FACEBOOK a INSTAGRAM reklamy, která generuje 10x NÁVRATNOST za poslední rok
(ROAS 10+, PNO pod 10 %)